Бас бет » Архив

1971-93 жылдар санатындағы жазбалар

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Көздi арбап арман болған алыс маңдар,
жағама көп болса да жабысқандар,

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Келiп барша адамдармен жанасқым
аңқылдаған алақанды кең аштым.

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Бар уақтын қысыр сөз бен кеңес ұтқан
көп едi ой-пiкiрiм сере шыққан.

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Дүрiн көрсем бiреудiң‚
болсам дағы iзгi адам‚

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Оу‚ арман‚ қалғансың ба сыйласардан‚
жас кезде мұзбалақ ең бiр қасарған.

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Домбырам-ай, кеткен босап құлағың,
iшектерiңде тұнып қалған тұр ағын.

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Шайыр көп бұ тiрлiкте мақталмаған,
жәнә көп бапталмаған, датталмаған.

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Тасқа талай соғылған маңдайымыз‚
бүгiндегi белгiлi хал-жайымыз.

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Қиянда туған ел мен жұрт қалса да‚
жолдас бар өз тобынан шыққан сара.

1971-93 жылдар, Өлеңдері »

Ұшқынша шат күлкiнi шашыратып‚
шулаған әйкел қағып‚ асық атып